Adres strony internetowej, na której prowadzone są wszystkie postępowania od 130 tysięcy zł.:

 

https://gminapiatnica.ezamawiajacy.pl

 

  

Uwaga wszystkie bieżące postępowania prowadzone
są na platformie pod adresem wskazanym wyżej.