(oznaczenie postępowania: GPT 271.16.2020)

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo - Kalinowo Kolonia - do drogi krajowej”

Informacja o odrzuceniu oferty

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający  zawiadamia, że w dniu 19.11.2020r. została odrzucona oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo - Kalinowo Kolonia - do drogi krajowej”

Odrzucono ofertę firmy:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 17.11.2020r. wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień z uwagi, iż zaoferowana cena oferty w ocenie Zamawiającego zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca w dniu 19.11.2020r. odpowiedział na ww. wezwanie w którym potwierdził, że wskazana oferta zawiera błąd. Prawidłowa wartość zamówienia jest wyższa, niż ta wskazana w ofercie Wykonawcy.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym ww. oferta zostaje odrzucona przez Zamawiającego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 listopad 2020 16:57 Michał Pstrągowski