Wójt Gminy Piątnica,

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy p.z.p (podstawowym bez negocjacji) na zadanie pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią w budynku Szkoły Podstawowej w Jeziorku z częścią zewnętrzną doziemną i zbiornikiem na gaz o pojemności V = 4850 dm3”.

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03 marzec 2021 14:13 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. środa, 03 marzec 2021 14:14 Michał Pstrągowski