INFORMACJA  O  WYNIKU  PRZETARGU

 

Wójt Gminy informuje, że przetarg ustny nieograniczony zorganizowany
na okoliczność sprzedaży nieruchomości:

 

 - położonej we wsi Krzewo, gmina Piątnica, województwo podlaskie stanowiącej własność Gminy Piątnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym  136 dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży KW 28268/8 przeprowadzony w dniu 28 marca 2019 roku w  siedzibie Urzędu Gminy Piątnica,  zakończył się wynikiem pozytywnym.

Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba. Do przetargu dopuszczono jedną osobę. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została  na kwotę  8 000,00 zł.  (słownie: osiem tysięcy złotych).  Zgłoszono jedno  postąpienie ceny.  Cena osiągnięta w przetargu to kwota
8 100,00 zł. (słownie: osiem tysięcy sto złotych). 

- położonej we wsi Kosaki, gmina Piątnica, województwo podlaskie stanowiącej własność Gminy Piątnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym  119 dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży KW 37281/1 przeprowadzony w dniu 28 marca 2019 roku w  siedzibie Urzędu Gminy Piątnica,  zakończył się wynikiem pozytywnym.

Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiły dwie osoby. Do przetargu dopuszczono dwie osoby. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona została  na kwotę  13 000,00 zł.  (słownie: trzynaście tysięcy złotych).  Zgłoszono jedno  postąpienie ceny.  Cena osiągnięta w przetargu to kwota 13 130,00 zł. ( słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych). 

 

Piątnica Poduchowna dnia,  28.03.2019 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 28 marzec 2019 11:34 Łukasz Mertin