INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Wójt Gminy Piątnica informuje, że przetarg ustny nieograniczony, zorganizowany na okoliczność oddania w dzierżawę na okres 5 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica, położonej w obrębie Piątnica Poduchowna, oznaczonej numerem działki 238/2 o powierzchni 0,4464 ha., dla której w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży prowadzona jest księga wieczysta KW 44821/1, przeprowadzony w dniu 11 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba. Do przetargu dopuszczono jedną osobę. Cena wywoławcza rocznej dzierżawy nieruchomości ustalona została na kwotę 500, 00 zł. (słownie: pięćset złotych). Zgłoszono jedno postąpienie ceny. Cena osiągnięta w przetargu to kwota 510, 00 zł. (słownie: pięćset dziesięć złotych). Na dzierżawcę nieruchomości ustalono Pana Grzegorza Bakun.

 

Wójt - Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 11 kwiecień 2019 14:30 Konrad Majkowski