Wójt Gminy informuje, że przetarg ustny nieograniczony zorganizowany na okoliczność sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Jeziorko, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie stanowiącej własność Gminy Piątnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży KW 38817/5 przeprowadzony w dniu 26 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja pdf 103.78 KB Konrad Majkowski (administracja)
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 wrzesień 2019 13:06 Konrad Majkowski (administracja)