Wójt Gminy informuje, że przetarg ustny nieograniczony zorganizowany na okoliczność sprzedaży nieruchomości rolnej położonej we wsi Jeziorko, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie stanowiącej własność Gminy Piątnica, oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Łomży KW 38817/5 przeprowadzony w dniu 26 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych na nabycie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 27 wrzesień 2019 13:06 Konrad Majkowski (administracja)