Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).


Skargi i wnioski dotyczące organu oraz pracowników Urzędu Gminy Piątnica można składać na kilka sposobów:
- pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
- faksem pod numer: 86 218 24 56,
- na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 8 parter).

Wójt Gminy Piątnica lub osoba zastępująca przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz w piątek w godzinach od 15.00 - 16.00.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870).
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Odsłuchaj wersję audio:

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Petycja z dnia 04.05.2022 r. w sprawie optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej 31 Maj 2022 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 717
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. przez Radę Gminy Piątnica 27 Maj 2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 540
Petycja z dnia 21 grudnia 2021 r. o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Piątnica 31 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 1028
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Radę Gminy Piątnica 01 Lip 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 644
Petycja z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zatrudnienia bądź wydelegowania jednego z pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ... 01 Cze 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 753
Petycja z dnia 13 kwietnia 2021 r. „o zwolnienie z podatku gruntowego wszystkich mieszkańców Gminy Piątnica Poduchowna w wysokości 50% opłat za 2021 r. ulgę podatkową z uwagi na sytuację Pandemiczną covid 19” 20 Kwi 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 681
Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 12 Sty 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 660
Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie pilnego przyjęcia uchwały o treści wskazanej w petycji 17 Gru 2020 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 776
Petycja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Jednostce procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 21 Paź 2019 Udostępniony przez: Dariusz Wojewoda Odsłon: 977
Petycja z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 03 Wrz 2019 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 1325