Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej 16 Maj 2016 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 286
Informacje ogólne i kompetencje 26 Lis 2018 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 17594
Informacje ogólne i kompetencje Rady Gminy 30 Lis 2018 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 10238
Informacja dla osób głuchoniemych 18 Gru 2018 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 1211
Deklaracja dostępności 18 Gru 2018 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 4879
Archiwalne strony BIP 16 Sty 2019 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 69726
Stałe Komisje Rady Gminy Piątnica - kadencja 2018 - 2023 12 Lut 2019 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 604
Herb, flaga i pieczęć Gminy Piątnica 13 Mar 2019 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 5379
Zarządzenie Nr 24.2019 Wójta Gminy Piątnica w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Kwi 2019 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 380
KRZYSZTOF WEBER - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE NA POCZĄTKU KADENCJI 10 Kwi 2019 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 316
Jednostki organizacyjne 19 Kwi 2019 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 11196
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEJ KAROLINY CHABEREK ZA 2018 ROK. 10 Maj 2019 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 506
Zmiana wniosku 13 Maj 2019 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 502
Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztoda Webera 13 Cze 2019 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 229
Statut Gminy i jego zmiany 28 Sie 2019 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 1337
POSTANOWIENIE NR 446/2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Piątnica 11 Paź 2019 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 299
Sołectwa Gminy Piątnica 05 Gru 2019 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 1142
Projekty zarządzeń Wójta Gminy 18 Gru 2019 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 3551
Uchwała Nr II-00312/123/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 lutego 2020 r. 13 Lut 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 223
Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady Gminy (oświadczenie majątkowe za rok 2019) 10 Lip 2020 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 355
KLAUZULA INFORMACYJNA – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 13 Lip 2020 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 274
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyniki głosowania z gminy Piątnica 15 Lip 2020 Udostępniony przez: Dariusz Wojewoda Odsłon: 333
Uchwała Nr RIO.II-00312-133/2021 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 10 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piątnica 12 Mar 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 187
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piątnica za 2020 r. 20 Kwi 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 178
Bilans Urzędu Gminy za 2020 r. 27 Kwi 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 186
Wykaz podatników, którym w 2020 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł 31 Maj 2021 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 154
PRZED WYJAZDEM NA WAKACJE ZAPEWNIJ OPIEKĘ SWOJEMU ZWIERZĘCIU 09 Cze 2021 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 131
Aktualizacja planu postępowań z dnia 17.06.2021r. 17 Cze 2021 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 211
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztof Weber 08 Lip 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 147
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Piątnica (Zarządzenie Nr 50.2021 z dn. 22.07.2021 r.) 26 Lip 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 278
Dorota Dziemińska - Skarbnik Gminy (oświadczenie złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji) 01 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 162
Monika Składanek - p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach (oświadczenie złożone w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji) 01 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 106
Interpelacja radnych Rady Gminy Piątnica (wszyscy) - RG.0003.18.2021.pdf 29 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 102
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Piątnica za III kwartał 2021 r. 03 Lis 2021 Udostępniony przez: Dorota Dziemińska Odsłon: 96
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości 26 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 150
Informacje dot. składania wniosku o wydanie dowodu osobistego 30 Lis 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Śmiarowska Odsłon: 79
Informacja o wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2022 r. 13 Gru 2021 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 164
Zaproszenie do złożenia oferty 17 Gru 2021 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 130
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora - stanowisko do spraw promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (SO.2110.10.2021) 17 Gru 2021 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 145
Transmisja obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Piątnica - zwołanej na 30 grudnia 2021 r. 28 Gru 2021 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 105
Wykaz imiennego głosowania na XXXVIII Sesji Rady Gminy odbytej 30.12.2021 r. 30 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 61
Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy odbytej 30 grudnia 2021 r. 30 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 78
Petycja z dnia 21 grudnia 2021 r. o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Piątnica 31 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 74
Protokół Nr XXXVI.2021 obrad sesji z dn. 29.11.2021 r. 03 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 38
Protokół Nr 6.2021 kontroli Komisji Budżetu i Spraw Społecznych z dn. 30.07.2021 r. 03 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 33
Ocena jakości wody - wodociąg Jeziorko (styczeń 2022) 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 32
Projekty uchwał na XXXIX sesję - 31.01.2022 r 14 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 45
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Żelechy 17 Sty 2022 Udostępniony przez: Dariusz Wojewoda Odsłon: 18
Podanie o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej 20 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 9
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI 20 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 8
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną 20 Sty 2022 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 16
Zarządzenie Nr 7.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica 20 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 10
Obwieszczenie Przew. Rady Gminy Piatnica o zwołaniu sesji na dzień 31.01.2022 r. 21 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 11
OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 21 Sty 2022 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 11
Co to jest informacja publiczna? 16 Maj 2016 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 347
Polityka prywatności witryn 16 Maj 2016 Udostępniony przez: Konrad Majkowski Odsłon: 2335

Podkategorie

W tym dziale znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych, majątku i innych sprawach związanych z budżetem Gminy.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Gmina Piątnica.

W tym dziale zamieszczane są Zarządzenia i Uchwały dotyczące budżetu Gminy Piątnica.

 

Aktualne zmiany w budżecie Gminy Piątnica są publikowane na bieżąco w Bazie Aktów Własnych pod następującym adresem: 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/tabBrowser/keywords/46335/46335/Budżety-JST

dla ułatwienia proszę kliknąć sortowanie po "Dacie opublikowania".

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

 

Adres strony internetowej, na której prowadzone są wszystkie postępowania od 130 tysięcy zł.:


https://portal.smartpzp.pl/gminapiatnica

W tej kategorii zamieszczono informacje dotyczące Gminy Piątnica, Statut Gminy, Herb Gminy

W tym dziale dostępne są oświadczenia majątkowe, Radnych, Wójta i pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych.

Kategoria Oświadczenia majątkowe radnych podzielona jest na podkategorie.

W tej podkategorii publikowane są oświadczenie majątkowe radnych złożone na początku kadencji.

W tej podkategorii publikowane są oświadczenie majątkowe radnych za rok 2018.

Wykazy imiennego głosowania Radnych Rady Gminy Piątnica na sesjach.

Projekty uchwał Rady Gminy publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Baza Aktów Własnych

Uchwały Rady Gminy publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

W tej kategorii zgromadzone są artykuły dotyczące zagadnień związanych z ochroną danych, obowiązkami informacyjnymi, klauzulami informacyjnymi.

W tej kategorii zamieszczone są wiadomości które nie są już aktualne i trafiły do archiwum.

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski" (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).


Skargi i wnioski dotyczące organu oraz pracowników Urzędu Gminy Piątnica można składać na kilka sposobów:
- pocztą tradycyjną, na adres siedziby: Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (za pośrednictwem platformy ePUAP),
- faksem pod numer: 86 218 24 56,
- na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy (pok. 8 parter).

Wójt Gminy Piątnica lub osoba zastępująca przyjmuje zgłaszających skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz w piątek w godzinach od 15.00 - 16.00.

Skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (w tym - kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawia się bez rozpoznania.

Petycje

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.870).
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Odsłuchaj wersję audio: